Torsdag d. 25 oktober

09.00 – 10.00

Check in, kaffe

Sted: indgang og kantine

 

09.45

Anders Rask fra Skive Kommune byder velkommen til NyLand Forum

Vært for forummet, Sven Irgens-Møller, leder af Marienlyst Produktionshøjskole, byder Velkommen

Lene Noer og Henk Keizer kort om baggrund og praktisk info

Deltagerne skriver deres ønskedrømme ned for det sted de bor, og hænger dem op på et træ

 

10.00 – 10.15

Åbning ved Hanne Roed, næstformand i regionsrådet, Region Midtjylland

 

10.15 – 10.45

Keynote ved Tom Jones (EESC)

Tom Jones er medlem af den Europæiske Økonomiske og Sociale Komite. Han er kvægbonde fra Midt Wales og vicepræsident for det walisiske frivillighedsråd. Han har skrevet to rapporter om programmerne for landdistriktsudvikling og fremtiden for Europæiske landsbyer og småbyer. Han har for nyligt udgivet en artikel om landdistrikternes bidrag til det europæiske kulturarvs-år 2018.

 

10.45 – 11.00

Intervention:  Lydenskab opfører teksterne på ønsketræet til musik

 

11.00-11.30

Refleksioner over åbningstale og Tom Jones’ indlæg

Tom Jones , (Formand for EESC)

Hanne Roed, næstformand i regionsrådet, Region Midtjylland

Robbert van der Horst, visuel kunstner, teater, radio (NL)

Lene Noer, kunstner

 

11.30 – 11.45

Intervention: de fire talere fortæller om DERES drømme til akkompagnement af Lydenskab. Vi går i samlet flot ud og planter Drømmetræet.

 

12.30

Talerstol – den første tale

Robbert van der Horst (NL) besøgte i august Træmuseet i Oddense og fik instruktion i traditionelle møbelsnedker-teknikker hos Ole Brauner og kolleger. Teknikkerne er blevet brugt til opførelse af talerstolen i samarbejde med Produktionshøjskolen Marienlyst bådbyggerlærere og elever. Borgere fra Skive og deltagerne i forummet vil blive bedt om at holde en tale for køerne på marken, og reflektere over landskabet. Talerne bliver optaget og offentliggjort.

12.45

Talende Jord

Talende jord’ er en installation skabt af kunstneren, Tina Andersen. Tre jordbunker fra tre forskellige gårde i Salling egnen ligger udstillet på et bord. Lydsporet stammer fra interviews med landmændene som er bearbejdet og teksten er derefter blevet indlæst af kvinder, som kender jorden. Det særlige ved værket er selve den aktion som beskueren er nødt til at gøre. Nemlig at bukke sig for jorden. Den taler nemlig ikke særlig højt, så derfor skal øret helt tæt på jorden.

 

12.45 – 13.30

Frokost

Madpakke hentes i kantinen og medbringes på rundtur til mødestederne

 

12.45 – 13.30

Mødesteder

MØD KUNSTEN: kunstnere som arbejder med landdistrikts-temaer og / eller praktiserer borgerinddragelse og samskabelse, præsenterer værker. Deltagerne i Nyland Forum inviteres til at besøge rummene og høre oplæg fra kunstnerne Klavs Weiss og Karen Havskov Jensen, Trine Rytter Andersen, Steen Rasmussen,  Tina Andersen, Marianne Jørgensen, Jette Gejl og Anne Berggreen, Inge Agnete Tarpgaard

SMS Jam – Wood & Food, af Inge Tarpgaard i den store båd. Medbring din smartphone.

 

12.00 – 13.30

Engelsk

Kunsten at invitere / kunsten at forandre

Workshop ( begrænset antal deltagere, tilmelding på forhånd tilrådes)

Encounters Art’s grundlægger og associerede kunstner Ruth Ben-Tovim giver en workshop på Nyland Forum.

Encounters er et ensemble af kunstnere, producere, facilitatorer og forandringsagenter. Encounters projekter sigter mod at skabe grobund for en kreativ, omsorgsfuld, forenet verden, i hvilken alle kan lære at blomstre og leve sammen uden at overskride planetens miljømæssige grænser. Tre dages workshop, åben for alle der ønsker at vide mere om kunstneres borgerinvolverende praksis i økonomiske, sociale og miljømæssige forandringsprocesser.

 

13.30- 15.00

Brobygning I:
Plenumdialog

Engelsk

Lad os begynde denne dialog med at spørge ind til situationerne i forskellige europæiske landområder. Hvad er det økonomiske, miljømæssige, sociale og kulturelle øjebliksbillede? Hvordan står det til i Region Midtjylland? Ser vi her de samme kløfter mellem mennesker fra forskellige befolkningsgrupper? Er landområderne – som Rem Kolhaas siger – forandringens frontlinje? Hvilken indflydelse har disse forandringer på livet på landet, i Europa og her i Skive? Hvilke værdier ønsker vi at bevare? Hvad betyder kulturarv for os?

Vi ser at der er voksende afstande mellem forskellige befolkningsgrupper i vores samfund. Mange mennesker føler sig overset og overhørt. Flere og flere verdensborgere må undvære den velfærd vi har i Nordeuropa. Hvordan genforener man befolkningsgrupperne? Kan vi bygge bro over de demokratiske. økonomiske, kulturelle og miljømæssige kløfter? Kan kunst virke som brobygger?

Debattører:

Tom Jones,  EESC

Hanne Roed, regionsrådet – Region Midtjylland

Per Bech Jensen, landsbylaboratoriet     

Ruth Ben-Tovim, Encounters (UK)          

Ulla Simonsen, Borger i Junget

Moderator TBA

 

15.00 – 15.30

Kaffepause

 

15.30 – 17.00

Brobygning II:
Plenumdialog

Engelsk

Lad os uddybe temaerne i den tidligere dialog, med fokus på kunstnernes arbejde i områder under forandring. Ikke kun i landområder, men også i udsatte områder i byerne. Hvordan arbejder kunstnerne i disse områder? Hvordan opbygger man relationer til borgere som (som oftest) ikke har bedt om kunstværkerne, hvordan opbygger man tillid og graver dybere ned i de sociale, økonomiske og kulturelle lag i et givet område? og hvordan omsætter man den viden til kunst? Hvad betyder “at arbejde i øjenhøjde” i borgerinddragende kunstprojekter.

Debattører:

Simone Bech, Borger og hverdagsekspert

Klavs Weis / Karen Havskov, billedkunstnere (DK)

Trine Rytter Andersen, Billedkunstner, kunstskibent

Thea Vesti Pedersen,  musiker (Lydenskab – musikprojekt sammen med Odder Kommune) (DK)

Jes Vagnby, Arkitekt og projektudvikler

Robbert van der Horst, billedkunstner, teaterkunstner, radiokunstner (NL)

Moderator TBA

 

17.00 – 18.00

Drinkstid hygge

 

18.00 – 19.30

Middag

 

20.00 – 22.00

Mødestederne er åbne for Nyland Forums deltagere

Performances, udstilling, dokumentarer

Lydenskab

Talende Jord – Tina Andersen

Talerstol – Robbert van der Horst (for deltagere i Nyland Forum.)

Koncert med fløjtenisten Iben Barnwell

Fredag d. 26 oktober

08.00 – 10.00

Morgenmad

 

09.00 – 10.00

Check in

 

10.00 – 10.45

Keynote af André Schaminee

“Om kunst og socialt design som midler mod “Wicked Problems””

Andre Schaminee har netop udgivet en bog med titlen: “Design med, og inden for offentlige organisationer”. Mange af samtidens sociale problemer, som vi oplever i vores landområder og byer, er blevet for komplekse til at blive løst med konventionelle metoder.  Socialt design appellerer i stigende grad til offentlige organisationer som et nyt og lovende værktøj. Men vi må erkende at der er meget store forskelle mellem den offentlige sektors tilgang og designeres / kunstneres og borgeres tilgang til løsninger. Vi synes til tider at tale vidt forskellige sprog.  Hvad skal der til for at forstå hinanden?  Schaminee introducerer de væsentligste principper for kunsten at skabe kontekst – At skabe og vedligeholde den rigtige kontekst inden for offentlige organisationer og sammen med offentligheden, for en ærlig, gennemgribende og ikke mindst gennemførlig designproces. André arbejder for det hollandske trafikministerium, indenrigsministerium, Amsterdam Byråd, Rotterdam Byråd, boligforeninger, vandforsyningsråd, entreprenører og mange andre.

 

10.45 – 11.00

Kaffepause

 

11.00 – 13.00

FOOD – Fødevarer
Fremtiden bor på landet

Hvordan ser fremtiden ud for Skive og dens omgivelser? Vil landsbyerne opleve fortsat affolkning? Vil der stadig være svinefarme eller kommer fremtidens proteiner fra insekter og ormefarme? Og hvordan ser fremtiden ud for borgerne? Konceptet ” Smart Villages”, ” promoveret af Europakommissionen og Europaparlamentet, opfordrer landsbyer og samfund på landet til at finde kloge, innovative og digitale løsninger for en bæredygtig fremtid, bygget på deres iboende styrker og kapaciteter. Hvordan virker dette? Hvordan sætter man landsby-borgernes personlige kapaciteter i spil, og hvordan bruger man bedst muligt digitalisering? Får denne proces skaffet nye jobs og nye tilflyttere til landområderne? eller vil robotter og droner overtage arbejdet og vil landområderne så ligge øde hen? er digitalisering enden på menneskedrevet fødevareproduktion?  Eller er små, økologiske landbrug i menneskeligt overkommelig størrelse bedre for planeten, menneskeheden og dyrelivet? Og hvis kunst skabes ved hjælp af fantasien, kan kunst så hjælpe os med at fantasere os til en bedre og mere bæredygtig fremtid?

Debattører:

Stefan Østergård Jensen – Europakommissionen, DG landbrug og landdistriktsudvikling.

Steffen Damsgaard – Formand for Landdistrikternes Fællesråd

Tina Tarpgaard – koreograf / kunstnerisk leder af Recoil.

Henry Jørgensen –  (Landmand), Kjeldgård ved Selde

Mikkel Ebbesen – projektleder Ausumgaard – Hjerm.

Svend Irgens-Møller – Forstander Produktionshøjskolen Marienlyst

Moderator:  Else Marie Kaasbøl

 

11.00 – 13.00

WOOD

Engelsk

Traditionelle håndværk, moderne designere, nye arbejdspladser

Grasslands projekt i 2017 i landsbyerne Selde, Junget, Aasted og Thorum fortsætter i form af projekt STOL. Projektets udgangspunkt er Fursundborgernes ønske om en undersøgelse af om og hvordan kunstprojekter kan hjælpe med at skabe jobs for unge. Salling har en kulturarv som møbelindustri-klynge på op til 48 fabrikker. Hvordan kan den ældre lokale generation, som plejede at arbejde i møbelindustrien og yngre designere / kunstnere stille deres viden og faglighed til rådighed for unge mennesker? Kan kunst og design skabe nye jobs?  Hvad er betingelserne for at skabe bæredygtig mikro-industri indenfor trævarer?

Debattører:

Ida Viborg               Billedkunstner

Frank Petersen      erhvervskonsulent SET, Skive Kommune

Andreas Svane       bådebygger or skibstømrer

Jan Sørensen           Virksomhedsejer, MULTIKA

Andre Schaminee   advisor, Twijnstra Gudde

Moderator: Lene Noer   Billedkunstner og projektleder af Projekt STOL /GRASSLANDS

 

13.00 – 14.00

Frokost

 

13.30 – 15.30

Fokusgruppemøde (lukket gruppe)

“Hvordan kan kunst og kultur styrke områder langt fra magten”

Mødeleder: Lone Leth Larsen (Region Midtjylland, Genvej til Europa)

 

14.00 – 17.00

Engelsk

Kunsten at invitere / kunsten at forandre

Workshop (begrænset antal deltagere, tilmelding på forhånd tilrådes)

Encounters Art’s grundlægger og associerede kunstner Ruth Ben-Tovim afholder en workshop på Nyland Forum.

Encounters er et ensemble af kunstnere, producere, facilitatorer og forandringsagenter. Encounters projekter sigter mod at skabe grobund for en kreativ, omsorgsfuld, forenet verden, i hvilken alle kan lære at blomstre og leve sammen uden at overskride planetens miljømæssige grænser. Tre dages workshop, åben for alle der ønsker at vide mere om kunstnerisk praksis for økonomiske, sociale og miljømæssige forandringsprocesser.

Workshop-leder: Ruth Ben-Tovim (Encounters Art, UK)

 

14.00 – 17.00

Ekskursion til Grasslands

I debatten “ Brobygning”, hørte vi hvordan kunst virker som forbindelsesled, hvordan kunstnere arbejder borgerinddragende osv. Denne ekskursion går til landsbyerne Selde, Junget, Aasted and Thorum, hvor borgere og kunstnere byder velkommen og fortæller om arbejdsprocessen og om deres respektive forventninger og erfaringer.

 

14.00 – 17.00

Gamle bygninger/nye muligheder

Udviklingen på landet har tømt en lang række bygninger som butikslokaler, stalde, rådhuse, fabrikshaller for deres oprindelige funktioner.  Ofte rum som har været centrale for livet lige dér. Og ofte er der tale om rum, som tomme, kommer til at afvige og stå udenfor det normale. Den udfordring indeholder et stort potentiale for give plads til ny skaberkraft og nyt liv. Hvordan gør man det i praksis?

Debattører:

Johanne Bugge, Turismekonsulent og landdistriktsudvikler

Esben Dannemand Frost, BO FROST Architects

Jens og Morten fra Kulturdivisionen Holstebro

Ejnar Tylvad, ildsjæl

Pia Viborg, Billedkunstner

 

17.00

Mødesteder

MØD KUNSTEN: kunstnere som arbejder med landdistrikts-temaer og / eller praktiserer borgerinddragelse og samskabelse, præsenterer værker. Deltagerne i Nyland Forum inviteres til at besøge rummene og høre oplæg fra billedkunstnerne Klavs Weiss og Karen Havskov Jensen, Jette Gejl, Trine Rytter Andersen, Steen Rasmussen, Tina Andersen, Marianne Jørgensen, Anne Berggreen Federer, Inge Agnete Tarpgaard

drinks i  kantinen

DJ Sunshine – Inge Agnete Tarpgaard

 

18.00

Middag i kantinen

20.00 – musik – Color, The Blind

Program:

– Talende Jord

– Talerstol

– Mødesteder

Lørdag d. 27 oktober

08.30 – 9.30

morgenmad og kaffe

 

10.00 – 11.00

WOOD (engelsk) – Vi er vores kultur, vores kultur er os.

Et særligt fokus på Sallings kulturarv. Skibsværfterne og møbelfabrikkerne var engang økonomiske drivkræfter og er stadig berømte ude i den store verden. Og kulturarven er ikke kun træhåndværk og møbler: også designernes og håndværkernes færdigheder kan ses som en form for uhåndgribelig kulturarv. Holder vi disse håndværk i live, overleveres de til unge mennesker, er der en fremtid for disse færdigheder og erfaringer? Det unikke træmuseum i Oddense inspirerer samtidskunstnere. Projekt STOL og projekt Talerstol er samtidskunst baseret på den viden, de håndværk, den kulturelle arv i området. Lad os høre hvordan kulturarv og samtidskunst samordnes.

Debattører:

Ole Brauner – Tømrer, Træmuseet Oddense

Lene Noer, GRASSLANDS  Projekt  STOL

Robbert van der Horst, Billedkunstner ( Talerstol)

Peter Nyby, Stolemager

John Bertelsen, formand Fur Udviklingsråd

 

11.00-12.30

FOOD (dansk) – En alt for tør sommer og vores daglige fødevarer.

Denne sommer var ekstraordinært tør. Er det en hundred-års begivenhed? Eller er det et resultat af klimaforandringer og vil det ske gang på gang? Hvordan har det påvirket landmændenes og andre fødevareproducenters liv og arbejde?  Kan de overleve endnu en tørke i nær fremtid?

Landmænd tjener ikke mere på deres produkter i dag end for 20 år siden, samtidig med at omkostningerne er steget, takket være storskala landbrug. Kan det fortsætte på den måde? Hvilke ændringer skal der til? Og hvordan har naturen og landskabet det? På grund af dalende biodiversitet mister vi både kulturarv og naturarv: planter, insekter og dyr. Og hvordan har mulden det? Tina Andersen har besøgt fem landmænd for at høre om hvordan de dyrker deres jorder og hvad deres forhold til dem er. Tina vil fortælle om sit projekt Talende Jord

Debattører:

Bettina Buhl – Madhistoriker, Museumsinspektør for Det Grønne Museum

Arne Bisgård – Landmand, Formand for Landsbyudvalget i Skive Kommune

Tina Andersen – Kunstner, ‘Talende Jord’

Torkild Nissen (Gammel Børsting)

Henry Jørgensen – landman

Michael Kjeerkegaard – økologisk landman

12.00

frokost

 

12.00 – 15.00

Uddrag af dokumentarfilm om Slagteriet i Skive “Det sidste skrig”, som snart præmierer i Kulturcenter Limfjord. Filmens skabere fortæller om tilblivelsen og der debatteres efterfølgende om slagteriet betydning for Skive historisk set, om Danish Crowns betydning for arbejdsmarkedet i generel forstand, og om hvordan man i lyset af det aktuelle salg af slagteriet kan bruge denne gamle bygning til nye muligheder.

Debattører:

Anders Heegaard – filmskaber

Moderator: Bo Blåbjerg – Kaospiloterne

 

Kunst:

Mødesteder åbner:

Mødesteder

MØD KUNSTEN: kunstnere som arbejder med landdistrikts-temaer og / eller praktiserer borgerinddragelse og samskabelse, præsenterer værker. Deltagerne i Nyland Forum inviteres til at besøge rummene og høre oplæg fra billedkunstnerne Klavs Weiss og Karen Havskov Jensen, Jette Gejl, Trine Rytter Andersen, Steen Rasmussen, Tina Andersen, Marianne Jørgensen, Anne Berggreen Federer, Inge Agnete Tarpgaard

Talende Jord
Talerstol
DJ Sunshine feuturing Sofie Maj Thomsen

14.00 – 16.00 (set af 20 min)

Musik i kantinen – Marie Trinderup

14.00 – 17.00

 

Engelsk

Kunsten at invitere / kunsten at forandre

Encounters Art’s grundlægger og associerede kunstner Ruth Ben-Tovim afholder en workshop på Nyland Forum.

Encounters er et ensemble af kunstnere, producere, facilitatorer og forandringsagenter. Encounters projekter sigter mod at skabe grobund for en kreativ, omsorgsfuld, forenet verden, i hvilken alle kan lære at blomstre og leve sammen uden at overskride planetens miljømæssige grænser. Tre dages workshop, åben for alle der ønsker at vide mere om kunstnerisk borgerinvolverende praksis for økonomiske, sociale og miljømæssige forandringsprocesser.

Workshop-leder: Ruth Ben-Tovim (Encounters Art, UK)

Læs mere om Kunsten at invitere / kunsten at forandre

 

16.30
“ kære publikum” Robbert van der Horst holder afslutningstale til forsamlingen fra talerstolen, om sine indtryk fra Nyland Forum
Farvel og tak fra Nyland Forum og Produktionshøjskolen Marienlyst

17.00

Afslutning og farveldrinks