Et forum for samtaler, visuel kunst, musik og debatter omkring landdistriktsudvikling

 

A Forum for conversations, visual art, music, and debates about rural developpement

25 - 26 - 27. oktober 2018
Tilmelding/registration: info@nylandforum.dk

SE FOREDRAGSHOLDERE

FOREDRAGSHOLDERE

Tom Jones

European Economical and Social Committee

Andre schaminee

Specialist social design